Woonzorgcentrum

Op deze site is er een veel ruimer aanbod zijn dan enkel een rusthuis:

  • 51 ruime kamers voor zorgbehoevende rusthuisbewoners, 29 m² en voorzien van alle comfort en zorg
  • 5 kamers voor kortverblijf (waar zorgbehoevende ouderen die nog thuis wonen enkele weken of maanden tijdelijk kunnen komen logeren of herstellen)
  • 46 serviceflats, 45 m², voor zelfstandig wonende ouderen, alleen of als echtpaar

 

Woonzorgcentrum O.L.Vrouw heeft een fraaie polyvalente ruimte op de hoek van de Kollegestraat en de P. Van Neylenstraat. De inkomzone voorziet een receptie waar alle bewoners en bezoekers onthaald worden. Hier bevindt zich ook een kapsalon en wasserette; en even verderop een stille ruimte.